ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRETowarowa Giełda Energii
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

NOTOWANIA TGE

Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2016-10-28

Cena MIN 100,95 zł/MWh
Cena MAX 168,25 zł/MWh
IRDN 139,59 zł/MWh
sIRDN 155,65 zł/MWh
offIRDN 114,10 zł/MWh
IRDN24 141,18 zł/MWh
IRDN8.22 156,92 zł/MWh
IRDN23.7 114,96 zł/MWh
TGe24 140,29 zł/MWh
TGeBase 140,87 zł/MWh
CAŁKOWITY WOLUMEN 69 840,6 MWh
zobacz notowania

NOTOWANIA RB

Rynek Bilansujący
w dniu 2016-10-26

CRO średnia ważona 160,54 zł/MWh
CRO MIN 116,75 zł/MWh
CRO MAX 235,17 zł/MWh
CROs MIN 116,75 zł/MWh
CROs MAX 235,17 zł/MWh
CROz MIN 116,75 zł/MWh
CROz MAX 235,17 zł/MWh
OBRÓT 6 578,00 MWh
zobacz notowania

TOWAROWA GIEŁDA ENERGII

Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii SA powstała pod koniec 1999 roku. W ciągu pół roku od zarejestrowania działalności został uruchomiony Rynek Dnia Następnego (rynek spot dla energii elektrycznej). W 2003 roku TGE jako pierwsza i do tej pory jedyna uzyskała licencję od Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie giełdy towarowej.

Giełda to rynek

Giełda jest z pewnością esencją rynku. Można powiedzieć, że jest to miejsce, gdzie odbywają się regularnie w określonym czasie "spotkania" osób fizycznych oraz przedsiębiorstw w celu zawarcia transakcji kupna-sprzedaży, na przykład towaru jakim jest energia elektryczna. W takich "spotkaniach" uczestniczą również osoby pośredniczące (brokerzy, maklerzy).


Pełna liberalizacja rynku energii elektrycznej - przed którą nie ma w Polsce odwrotu -  kreuje potrzebę budowy rynkowego mechanizmu wyznaczenia ceny energii. Tę potrzebę zaspokaja Towarowa Giełda Energii. Oferuje możliwość wyznaczenia obiektywnej rynkowej ceny, będącej punktem odniesienia dla innych transakcji zawieranych na rynku energii.

TGE, jako zorganizowana część rynku energii, oferuje uczestnikom szereg korzyści:

  • jednakowy dostęp do informacji rynkowych
  • jawne, przejrzyste i jednakowe dla wszystkich reguły zawierania transakcji handlowych
  • redukuje koszty negocjacji (automatyzacja procesu wyszukiwania najlepszej oferty)
  • zapewnia dużą elastyczność przy zawieraniu transakcji
  • umożliwia skuteczne zarządzanie ryzykiem handlowym i wynikającym ze zmienności cen i wolumenu potrzebnej energii

SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24
04.10.2016r. 19:27

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym na Towarowej Giełdzie Energii we wrześniu 2016 r. był o 13,6 proc. niższy niż analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadły też wolumeny obrotów na rynkach gazu i obrotu prawami majątkowymi.
09.09.2016r. 09:35

Jak czytamy w portalu Gramwzielone.pl, w tym tygodniu TGE rozpoczęła notowania nowego rodzaju praw majątkowych przysługujących za produkcję energii elektrycznej w biogazowniach rolniczych (PMOZE_BIO). Cena osiągnięta w pierwszej transakcji w przypadku błękitnych certyfikatów jest niemal siedmiokrotnie wyższa od ceny zielonych certyfikatów, które przysługują producentom energii w pozostałych technologiach OZE.
07.09.2016r. 09:35

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, wczoraj na TGE uruchomiono notowania nowego rodzaju praw majątkowych ( PMOZE_BIO) związanych z produkcją energii elektrycznej z biogazowni rolniczych, potocznie nazywanych błękitnymi certyfikatami. Nie odnotowano jednak żadnej transakcji.

MATERIAŁY PROBLEMOWE
25.08.2016r. 05:32

Sterowanie popytem przy wykorzystaniu taryf strefowych może być skutecznym narzędziem prowadzącym do zwiększenia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego oraz ograniczenia ryzyka cenowego sprzedawców w warunkach rynku energii elektrycznej. Przedstawiony program może być wykorzystany dla celów zapoczątkowania tworzenia zasobu po stronie popytowej. Charakteryzuje się on praktycznie zerowym ryzykiem cenowym dla jego uczestników.
Jerzy Andruszkiewicz, Józef Lorenc - Politechnika Poznańska, Artur Michalski - Enea SA, Waldemar Borowiak - Enea Operator Sp. z o.o. ("Rynek Energii Elektrycznej. Bezpieczeństwo energetyczne Polski". Politechnika Lubelska)
02.05.2016r. 05:27

Tomasz Soroko ("Rynek Energii" - luty 2016)
W artykule poruszono kwestię spreadów typu location spread dla określonych towarów notowanych na zorganizowanych rynkach towarowych lub finansowych. Dokonano analizy spreadów na wybranych parach określonych produktów energetycznych. Zbadano i zaprezentowano przykłady zarówno trwałych, jak i nietrwałych różnic cen. W wyniku przeglądu sytuacji na wybranych rynkach postawiono tezę o niemożliwości utrzymania stałego spreadu w pełnym cyklu sezonowym
w długim terminie.
10.03.2016r. 15:08

Robert Wójcicki - Instytut Informatyki, Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska ("Energetyka" - luty 2016)
Jak wykazały wydarzenia z sierpnia 2015 roku, polski system elektroenergetyczny nie jest przygotowany na zmiany, które w nim zachodzą. Wzrastające szczytowe zapotrzebowanie na moc, wraz ze zwiększającymi się różnicami pomiędzy dolinami nocnymi a szczytami południowymi, wymagają zmian struktury systemu, bo przestaje ona być na tyle elastyczna, aby podołać pojawiającym się wyzwaniom.cire
©2002-2016
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE