ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRETowarowa Giełda Energii
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

NOTOWANIA TGE

Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2021-07-31

TGeBase 317,77 zł/MWh
TGePeak 332,41 zł/MWh
TGeOffpeak 293,40 zł/MWh
TGe24 318,45 zł/MWh
TGe15 329,56 zł/MWh
TGe9 299,92 zł/MWh
zobacz notowania

NOTOWANIA RB

Rynek Bilansujący
w dniu 2021-07-29

CRO średnia ważona 361,71 zł/MWh
CRO MIN 298,87 zł/MWh
CRO MAX 396,42 zł/MWh
CROs MIN 298,87 zł/MWh
CROs MAX 396,42 zł/MWh
CROz MIN 298,87 zł/MWh
CROz MAX 396,42 zł/MWh
OBRÓT 6 729,00 MWh
zobacz notowania

RYNKI

Prowadzone Rynki

Podstawowymi obszarami działania Towarowej Giełda Energii są:

 • Rynek Dnia Następnego (RDN),
 • Rynek Terminowy Towarowy(RTT),
 • Rynek Dnia Bieżącego (RDB)
 • Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji (RPM),
 • Rynek Uprawnień do Emisji CO2 (RUE).

Rynek Dnia Następnego (RDN)

Funkcjonuje od 30 czerwca 2000 r. Jest rynkiem spot dla energii elektrycznej w Polsce. Od początku notowań  ceny na RDN stanowić odniesienie dla cen energii w kontraktach bilateralnych w Polsce.

Rynek Dnia Następnego:

 • odzwierciedla godzinowe fluktuacje w dobowym zapotrzebowaniu na energię,
 • umożliwia dokładne zbilansowanie pozycji kontraktowych uczestnikom rynku,
 • odzwierciedla zmienność wartości energii w czasie (droższa w szczycie, tańsza poza szczytem).

RDN przeznaczony jest dla tych spółek, które chcą w sposób aktywny i bezpieczny na bieżąco domykać swoje portfele zakupów/sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby.

Charakterystyka:

 1. Notowania odbywają się codziennie w systemie kursu jednolitego, w systemie notowań ciągłych oraz w transakcjach pozasesyjnych
 2. Obrót prowadzony jest na dwa i jeden dzień przed dobą, w której następuje fizyczna dostawa energii
 3. Rynek składa się z 24-ch kontraktów na każdą godzinę doby oraz 3-ch kontraktów blokowych: PASMO (cała doba), EUROSZCZYT (godziny 8-22), OFFPEAK (godziny 23-7)

Rynek Terminowy Towarowy - RTT

Funkcjonuje od 19 listopada 2008r. Kontrakty terminowe pozwalają wyznaczyć cenę energii elektrycznej w dłuższym horyzoncie czasowym, co pozwala sprzedawcom i dużym odbiorcom energii prognozować ceny i optymalizować swoje koszty sprzedaży/zakupu energii elektrycznej.

Aukcje energii na TGE

W ramach Rynku Terminowego Towarowego TGE uruchomiła notowania kontraktów w systemie aukcji - aukcje energii elektrycznej.

Głównym celem wprowadzenia nowego segmentu jest umożliwienie zakupu bądź sprzedaży dużych wolumenów energii elektrycznej w dłuższym okresie czasu (kwartał, rok). Aukcje umożliwią również wywiązanie się z ustawowego obowiązku sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców.

W systemie aukcji możliwe jest zawieranie transakcji na następujących kontraktach:

 • BASE-A_Q - kontrakt z terminem wykonania kwartalnym od 90 do 92 dni w godz. od 00:00 do 24:00, odpowiadający dostawie od 2159 do 2209 MWh
 • BASE-A_Y - kontrakt z terminem wykonania rocznym od 365 do 366 dni w godz.  od 00:00 do 24:00, odpowiadający dostawie od 8760 do 8784 MWh
 • PEAK5-A_Q - kontrakt z terminem wykonania kwartalnym od 61 do 66 dni w godz. od 07:00 do 22:00, odpowiadający dostawie od 915 do 990 MWh
 • PEAK5-A_Y - kontrakt z terminem wykonania rocznym od 251 do 255 dni w godz. od 07:00 do 22:00, odpowiadający dostawie od 3765 do 3825 MWh

Składanie wniosku o zorganizowanie aukcji

Wniosek składa Oferent nie później niż 30 dni kalendarzowych przed proponowanym terminem aukcji.

We wniosku Oferent określa:

 • proponowaną datę przeprowadzenia aukcji
 • rodzaj aukcji (sprzedaż lub kupno)
 • instrument będący przedmiotem aukcji
 • liczbę kontraktów, którą Oferent zamierza sprzedać lub kupić w wyniku aukcji    (wolumen aukcji)
 • oferowany limit ceny ( cenę minimalną w dla aukcji sprzedaży lub ceną maksymalną dla aukcji kupna)

Termin otwarcia aukcji Giełda podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 25 dni kalendarzowych przed dniem jej przeprowadzenia, podając:

- datę aukcji, rodzaj aukcji, przedmiot aukcji, wolumen aukcji.

Zasady zawierania transakcji i realizacji zleceń

Transakcje zawierane są po cenie transakcyjnej równej limitowi ceny, jaki został podany w zleceniu Uczestnika Aukcji, zgodnie z następującymi zasadami:

 • w pierwszej kolejności są realizowane zlecenia o najwyższym limicie ceny dla zleceń kupna i o najniższym limicie ceny dla zleceń sprzedaży
 • zlecenia z równymi limitami ceny są realizowane według czasu przyjęcia zlecenia tj. zlecenie przyjęte wcześniej jest realizowane w pierwszej kolejności

Zlecenia mogą być realizowane częściowo, przy czym każda częściowa realizacja zlecenia dotyczy przynajmniej jednego kontraktu.

Aukcje energii elektrycznej - Korzyści

 • Organizowane na zlecenie Członków
 • Możliwość zakupu dużych ilości energii elektrycznej na dłuższy okres (kwartał, rok)
 • Możliwość wywiązania się z ustawowego obowiązku sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców
 • Zwiększenie transparentności rynku energii elektrycznej w Polsce
 • Gwarancja rozliczenia transakcji dzięki systemowi zabezpieczeń
 • Przejrzystość funkcjonowania dzięki nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego
 • Łatwe zawieranie transakcji dzięki nowoczesnej i przyjaznej użytkownikowi aplikacji maklerskiej CONDICO TradeT

Rynek Praw Majątkowych dla świadectw pochodzenia z OZE - RPM dla OZE

Funkcjonuje od 28 grudnia 2005r. Jest podstawą stworzonego w Polsce systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii. Pozwala wytwórcom OZE korzystnie sprzedać swoje prawa majątkowe a spółkom energetycznym wywiązać się z obowiązku zakupu "zielonej energii".

Charakterystyka:

 1. Notowania odbywają się dwa razy w tygodniu (w środę i  w piątek)  w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań ciągłych.
 2. Rejestrowanie transakcji pozasesyjnych odbywa się dwa razy w tygodniu (w poniedziałek i we wtorek)
 3. Rynek składa się z linii notowań kontraktów (PMOZE) na dostawę praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii

Rynek Praw Majątkowych dla świadectw pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji - RPM dla Kogeneracji Funkcjonuje od 28 grudnia 2007r. Jest podstawą stworzonego w Polsce systemu wsparcia wszystkich źródeł kogeneracyjnych. Pozwala wytwórcom energii w kogeneracji korzystnie sprzedać swoje prawa majątkowe a spółkom energetycznym wywiązał się z obowiązku zakupu "czerwonej energii".

Charakterystyka:

 1. Notowania odbywa się raz w tygodniu (w piątek)  w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań ciągłych.
 2. Rejestrowanie transakcji pozasesyjnych odbywa się raz w tygodniu (w czwartek)
 3. Składa się z linii notowań kontraktów na dostawę praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w źródłach kogeneracyjnych opalanych gazem i o łącznej mocy zainstalowanej do 1 MW - kontrakt PMGM i pozostałych źródłach kogeneracyjnych - kontrakt PMEC

Rynek Uprawnień do Emisji CO2 - RUE

Jest integralną częścią krajowego i europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2. Funkcjonuje od 19 września 2006r. Przeznaczony jest dla instalacji uczestniczących w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 i wszystkich podmiotów zainteresowanych ich obrotem.

Charakterystyka:

 1. Notowania odbywa się dwa razy w tygodniu (we wtorek i w czwartek)  w systemie kursu jednolitego, w systemie notowań ciąglych oraz transakcji pozasesyjnych
 2. Składa się z linii notowań kontraktów (CO2-2012)na dostawę uprawnień do emisji CO2 w ramach krajowego i wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Rejestr świadectw Pochodzenia dla energii z OZE -  RŚP dla OZE

Rejestr Świadectw Pochodzenia (RŚP) jest sercem systemu wsparcia producentów energii elektrycznej w OZE i kogeneracji. Centralizacja rejestracji zapewnia rzetelność systemu i jego przejrzystość.

Do głównych zadań RŚP należy:

 • identyfikacja podmiotów, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia
 • identyfikacja przysługujących praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia oraz odpowiadającej tym prawom ilości energii elektrycznej
 • rejestracja świadectw pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych
 • ewidencjonowanie transakcji zawieranych w obrocie prawami majątkowymi oraz stanu posiadania praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia
 • wystawianie dokumentów potwierdzających stan posiadania praw majątkowych w rejestrze, które następnie wykorzystywane są przez URE w procesie umarzania świadectw pochodzenia

RŚP dla OZE jest pierwszym uruchomionym przez TGE rejestrem, funkcjonuje od 1 października 2005 roku. Pozostałe dwa Rejestry Świadectw Pochodzenia dla Kogeneracji funkcjonują od 1 lipca 2007 roku. Od 13 lipca 2009 roku został udostępniony nowy system informatyczny Rejestru, łączący trzy poprzednie Rejestry w jeden wspólny. Dzięki temu zabiegowi członkowie RŚP mają dostęp do wszystkich typów świadectw z poziomu jednej aplikacji. System jest również bardziej wydajny i niezawodny, ma rozszerzony zakres funkcjonalności i jest łatwy w użytkowaniu.


DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE