ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRETowarowa Giełda Energii
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

NOTOWANIA TGE

Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2021-07-31

TGeBase 317,77 zł/MWh
TGePeak 332,41 zł/MWh
TGeOffpeak 293,40 zł/MWh
TGe24 318,45 zł/MWh
TGe15 329,56 zł/MWh
TGe9 299,92 zł/MWh
zobacz notowania

NOTOWANIA RB

Rynek Bilansujący
w dniu 2021-07-29

CRO średnia ważona 361,71 zł/MWh
CRO MIN 298,87 zł/MWh
CRO MAX 396,42 zł/MWh
CROs MIN 298,87 zł/MWh
CROs MAX 396,42 zł/MWh
CROz MIN 298,87 zł/MWh
CROz MAX 396,42 zł/MWh
OBRÓT 6 729,00 MWh
zobacz notowania

SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Gwarancje pochodzenia energii odnawialnej to coraz większy biznes
15.10.2020r. 16:00

Jak czytamy w portalu Gramwzielone.pl, mimo spowolnienia gospodarczego i wiążącego się z nim spadku zapotrzebowania na energię w tym roku w Europie wyraźnie wzrósł popyt na gwarancje pochodzenia, które poświadczają wyprodukowanie energii w poszczególnych rodzajach źródeł odnawialnych.
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii są dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, który je zakupi, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej pochodzi z OZE. Gwarancje są wydawane za wytworzoną energię elektryczną z dokładnością do 1 MWh.

Analizę europejskiego rynku gwarancji pochodzenia energii odnawialnej za pierwszą połowę 2020 roku przedstawiła firma konsultingowa ECOHZ. Wynika z niej, że sprzedaż gwarancji w tym okresie była wyższa o 15 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a także przewyższyła wcześniejsze, całoroczne wyniki sprzedaży gwarancji odnotowane do roku 2019.

Drugie połowy roku na rynku gwarancji pochodzenia są tradycyjnie słabsze jeśli chodzi o popyt, jednak zdaniem ekspertów ECOHZ rok 2020 i tak będzie najlepszym rokiem w dotychczasowej historii rynku gwarancji pochodzenia.

W sumie w pierwszej połowie 2020 roku sprzedano gwarancje pochodzenia odpowiadające wyprodukowaniu 530 TWh energii odnawialnej.

Natomiast w ubiegłym roku wydano gwarancje łącznie na 667 TWh energii odnawialnej, natomiast popyt na nie wyniósł 621 TWh i był wyższy o 18,5 proc. w porównaniu do popytu odnotowanego rok wcześniej.

Średnioroczny wzrost rynku gwarancji w okresie 2012-2020 w ujęciu CAGR wyniósł 16 proc.

ECOHZ podkreśla, że do rozwoju rynku gwarancji przyczynia się rosnące zapotrzebowanie na nie ze strony firm, które kupując gwarancje, mogą pochwalić się rosnącym udziałem OZE w konsumowanej energii. W tym zakresie jest to więc alternatywa dla zwiększania własnej produkcji energii odnawialnej czy podpisywania umów PPA na zieloną energię.

O ile w pierwszych latach funkcjonowania mechanizmu gwarancji były one wydawane głównie producentom energii wodnej, w ostatnich latach udział hydroenergetyki maleje, a rośnie wolumen gwarancji wydawanych za energię wyprodukowaną przez elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne.

Udział energetyki wodnej w wydanych gwarancjach 10 lat temu wynosił jeszcze 90 proc., natomiast w 2018 roku spadł do 64 proc., a w kolejnym roku do 61 proc. Tymczasem udział energetyki wiatrowej w latach 2018-19 wzrósł odpowiednio do 19 proc. i 23 proc., natomiast udział fotowoltaiki w ubiegłym roku zwiększył się do 5 proc. Ponadto w ubiegłym roku 9-procentowy udział zagospodarował sektor bioenergetyki, a 2 proc. sektor geotermalny.

Ceny gwarancji pochodzenia w Europie wahały się w poprzednich latach od kilkudziesięciu eurocentów za każdą megawatogodzinę zielonej energii nawet do około 2,5 euro/MWh. W danych zaprezentowanych przez ECOHZ widać jednak utrzymującą się rynkową nadwyżkę gwarancji, co sprzyja niższym cenom.
W ostatniej dekadzie nadwyżki gwarancji wydanych w stosunku do umorzonych nie było tylko w roku 2011 i 2014.

ECOHZ

Ile można zarobić na gwarancjach w Polsce?

W Polsce system gwarancji pochodzenia funkcjonuje dzięki przyjętej w 2014 roku nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, w której wdrożono wybrane założenia unijnej dyrektywy o OZE z 2009 roku, w tym dotyczące mechanizmu gwarancji pochodzenia.

W naszym kraju gwarancje są wydawane w postaci elektronicznej i przekazywane bezpośrednio do rejestru gwarancji pochodzenia. Obrót gwarancjami pochodzenia jest prowadzony na Towarowej Giełdzie Energii.

Gwarancja pochodzenia jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej w instalacji OZE objętej wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia. Po upływie tego okresu gwarancja wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru gwarancji pochodzenia.

Zgodnie z art. 121 ust. 3 pkt 4) ustawy o odnawialnych źródłach energii wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawiera m.in. określenie okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia wytwarzania tej energii.

Jednocześnie, zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy o OZE, wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia składa się do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została przyłączona instalacja odnawialnego źródła energii, w terminie 30 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej wnioskiem.

W ubiegłym miesiącu na Towarowej Giełdzie Energii sprzedano gwarancje odpowiadające produkcji 1,311 TWh energii elektrycznej. Był to wynik o 11,7 proc. lepszy niż przed rokiem.

Miesiąc wcześniej na TGE sprzedano gwarancje odpowiadające produkcji 698,9 GWh, co było o niemal 20 proc. gorszym wolumenem niż zanotowany w sierpniu 2019 roku.

Średnia ważona cena gwarancji na TGE w ubiegłym miesiącu wyniosła 1,17 zł/MWh i była niższa o 0,32 zł/MWh od średniej ceny odnotowanej miesiąc wcześniej.

Natomiast w sierpniu - mimo wyraźnie niższego wolumenu sprzedaży niż we wrześniu - średnia cena wyniosła 1,49 zł/MWh i była wyższa o 3 grosze za MWh niż średnia cena z lipca br.

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE