ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRETowarowa Giełda Energii
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

NOTOWANIA TGE

Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2019-08-22

TGeBase 292,41 zł/MWh
TGePeak 314,28 zł/MWh
TGeOffpeak 256,49 zł/MWh
TGe24 295,53 zł/MWh
TGe15 318,00 zł/MWh
TGe9 258,07 zł/MWh
zobacz notowania

NOTOWANIA RB

Rynek Bilansujący
w dniu 2019-08-20

CRO średnia ważona 371,62 zł/MWh
CRO MIN 278,89 zł/MWh
CRO MAX 462,22 zł/MWh
CROs MIN 278,89 zł/MWh
CROs MAX 462,22 zł/MWh
CROz MIN 278,89 zł/MWh
CROz MAX 462,22 zł/MWh
OBRÓT 11 737,00 MWh
zobacz notowania

MATERIAŁY PROBLEMOWE
05.09.2001r. 00:00

Giełda Energii S.A. funkcjonująca w Polsce od połowy ubiegłego roku nie odnotowuje imponującego udziału w rynku. Fakt ten wzbudza u niektórych zwątpienie w sens jej istnienia. Ponieważ teoria mówi, że giełdy są niezbędnym funkcjonalnym elementem rynku, konsekwentnie nasuwa się pytanie: czy w Polsce naprawdę buduje się wolny rynek energii, po co nam ten rynek i dlaczego musimy go wdrażać?
Jan Buczkowski, Prezes Giełdy Energii SA
01.09.2001r. 00:00

Kontraktami długoterminowymi (KDT) zawartymi między Polskimi Sieciami
Elektroenergetycznymi SA (PSE SA) i niektórymi wytwórcami energii elektrycznej objęte jest 65 – 70% obrotu krajowego. Ceny jednostkowe ustalane w oparciu o te kontrakty sąwysoce zróżnicowane i zawierają się w przedziale od 85 do 250 zł/ MWh. KDT stanowią dlabanków wierzycieli bezpieczną gwarancję spłaty kredytów zaciągniętych przez producentów energii elektrycznej w okresie do 1998 roku, głównie na inwestycje modernizacyjne, takżezwiązane z ochroną środowiska a w niektórych przypadkach na budowę nowych zdolnościprodukcyjnych. Okres obowiązywania najważniejszych KDT obejmuje od 5 do 15 lat.
Autor: Jan Buczkowski, Prezes Zarządu Giełdy Energii S.A.
21.08.2001r. 00:00

Kontraktami długoterminowymi (KDT) zawartymi między Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA (PSE SA) i niektórymi wytwórcami energii elektrycznej objęte jest 65 – 70% obrotu krajowego. Ceny jednostkowe ustalane w oparciu o te kontrakty są wysoce zróżnicowane i zawierają się w przedziale od 85 do 250 zł/ MWh. KDT stanowią dla banków wierzycieli bezpieczną gwarancję spłaty kredytów zaciągniętych przez producentów energii elektrycznej w okresie do 1998 roku, głównie na inwestycje modernizacyjne, także związane z ochroną środowiska a w niektórych przypadkach na budowę nowych zdolności produkcyjnych. Okres obowiązywania najważniejszych KDT obejmuje od 5 do 15 lat.
Jan Buczkowski, Prezes Zarządu Giełdy Energii S.A.
21.08.2001r. 00:00

prof. dr hab. Aleksander Weron
W wielu krajach, łącznie z USA, sektor elektroenergetyki podlega głębokiej restrukturyzacji, lecz proces ten nadal znajduje sie w fazie początkowej. W pełni konkurencyjny rynek energii elektrycznej jest zjawiskiem całkowicie nowym, a istniejące rynki nie zostały jeszcze poddane próbie funkcjonowania w warunkach deficytu. Przyjęte w Polsce podejście, zawarte w ustawie Prawo energetyczne, przesądza o rynkowym traktowaniu energii elektrycznej, lecz przy równoczesnym poddaniu sektora działalności regulacyjnej (URE).
Autorzy: Jacek Malko, Aleksander Weron
04.06.2001r. 00:00

prof. dr hab. Aleksander Weron
Referat generalny [3], będący kontynuacją, a zarazem weryfikacją ubiegłorocznego referatu [2] zawiera rzetelną i udokumentowaną analizę pierwszych miesięcy funkcjonowania GE S.A. oraz szczegółowy opis planów rozwojowych.
Koreferat do referatu generalnego p. Jacka Brandta pt. "Giełda Energii - Analiza pierwszych miesięcy funkcjonowania, plany rozwoju", Aleksander WERON, Politechnika Wrocławska, IASE Wrocław
28.05.2001r. 00:00

Przypatrując się istniejącym strukturom oraz funkcjom poszczególnych segmentów zachodnioeuropejskich rynków energii elektrycznej, zwłaszcza obecności w tych strukturach giełd energii, nasuwa się następujący wniosek: bez względu na ich umiejscowienie, są one niezbędnym, funkcjonalnym dla tych rynków elementem.
Referat Prezesa Zarządu Giełdy Energii SA, J.Buczkowskiego, przygotowany na posiedzenie sekcji systemów elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN, które odbędzie się 28 maja 2001 roku w Hotelu Solec w Warszawie.
26.03.2001r. 00:00

Stawiacie Panstwo problem wniesienia niezbednych korekt do Ustawy Prawo energetyczne dotyczacych Operatora Systemu Przesylowego (OSP). Kwestia ta wydaje sie niezwykle prosta, poniewaz nie mozna mówic - w przypadku Polski - o korekcie prawa w aspekcie OSP. Mozna natomiast mówic o wprowadzeniu OSP do prawa energetycznego, gdyz w obowiazujacym dokumencie OSP nie wystepuje. Jak wyobrazam sobie zapisy dotyczace OSP? Otóz sadze, ze konieczne jest wprowadzenie definicji, zasad funkcjonowania i umiejscowienia w systemie, obowiazków, odpowiedzialnosci, zadan oraz uprawnien tej instytucji. Definicja moze byc bardzo
prosta wrecz elementarna, np.: OSP jest to przedsiebiorstwo energetyczne posiadajace koncesje na przesylanie i dystrybucje energii elektrycznej na terytorium kraju za pomoca sieci przesylowej wysokich napiec.
Wystąpienie Prezesa Zarządu Giełdy Energii J. Buczkowskiego na spotkaniu U.S.-EU-Poland Action Commission
12.03.2001r. 00:00

Analiza zmian systemowych w polskim sektorze elektroenergetycznym musi prowadzić do optymistycznych wniosków. Racjonalnego optymizmu nie mogą przesłaniać krótkookresowe zagrożenia czy opóźnienia w realizacji wcześniej przyjętych założeń co do tempa i zakresu reform. W stosunkowo krótkiej perspektywie czasu większość osób i podmiotów sektora elektroenergetycznego zaakceptowała ideę obrotu energią elektryczną poprzez rynek rozumiany jako miejsce swobodnej gry podaży i popytu. Podjęto szeroką gamę działań: od prywatyzacji po budowę infrastruktury technicznej. Dyskusje, a często i spory, dotyczą metod i terminów dochodzenia sektora do warunków wolnej konkurencji a nie samej zasady. Model rynku energii elektrycznej, w swoich podstawowych założeniach, jest klarowny a jego pełne wdrożenie wydaje się być już tylko kwestią czasu. Zewnętrznym czynnikiem dyscyplinującym są bardzo ambitne plany Komisji Europejskiej i jej energicznej komisarz Loyoli de Palacio stworzenia jednolitego rynku europejskiego, tak dla energii elektrycznej jak i dla gazu, do roku 2005.
Elżbieta Pustoła, Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
13.02.2001r. 00:00

Analiza czynników wpływających na poziom obrotów miesięcznych realizowanych przez Giełdę Energii SA wskazuje, że decydujące znaczenie ma pozycja, jaką wyznaczają dla Giełdy Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA - Operator Systemu Przesyłowego w Planach Koordynacyjnych Miesięcznych, obejmujących bilans energetyczny całego sektora. W tych planach rynek giełdowy nie stanowi odrębnej pozycji, lecz jest łączony z tzw. Rynkiem Bilansowym Operatora Systemu Przesyłowego w pozycji zwanej: "rezerwowa sprzedaż energii" - na co Operator przeznacza w ostatnich miesiącach od 1,7% (grudzień 2000r.) do 3,6% (styczeń 2001r.) udziału w całym zbilansowanym rynku. Jeżeli w dodatku Plan Koordynacyjny Miesięczny nie jest wykonalny i wystąpi "przekontraktowanie bilansowe" to możliwa do skierowania na Giełdę podaż energii zanika.
Jan Buczkowski - Prezes Zarządu Giełdy Energii S.A.
03.05.2000r. 00:00

Śp. mgr inż. Marek Zerka
Celem nowej organizacji rynku w Polsce jest wzrost efektywności dostaw energii elektrycznej oraz zwiększenie możliwości dokonywania indywidualnych decyzji i wyborów przez jego poszczególnych uczestników, przy zachowaniu bezpieczeństwa, niezawodności i jakości pracy systemu elektroenergetycznego.cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE