ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRETowarowa Giełda Energii
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

NOTOWANIA TGE

Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2019-08-22

TGeBase 292,41 zł/MWh
TGePeak 314,28 zł/MWh
TGeOffpeak 256,49 zł/MWh
TGe24 295,53 zł/MWh
TGe15 318,00 zł/MWh
TGe9 258,07 zł/MWh
zobacz notowania

NOTOWANIA RB

Rynek Bilansujący
w dniu 2019-08-20

CRO średnia ważona 371,62 zł/MWh
CRO MIN 278,89 zł/MWh
CRO MAX 462,22 zł/MWh
CROs MIN 278,89 zł/MWh
CROs MAX 462,22 zł/MWh
CROz MIN 278,89 zł/MWh
CROz MAX 462,22 zł/MWh
OBRÓT 11 737,00 MWh
zobacz notowania

MATERIAŁY PROBLEMOWE
29.02.2000r. 00:00

Nord Pool jest pierwszą międzynarodową giełdą energii elektrycznej. Założona została w 1993 roku. Jej właścicielami są norweska firma Statnett SF oraz szwedzka firma Kraftnat. Uczestniczą w niej kraje skandynawskie. Jest to najbardziej otwarty rynek energii elektrycznej, charakteryzuje się dużą płynnością i pełni rolę cenotwórczą. Giełda jest kontrpartnerem każdej transakcji i pełni funkcję rozliczeniową. Posiada serwis informacyjny, rozprowadzający oficjalne dane. Na rynku spotyka się około 180 uczestników, wśród nich są wytwórcy energii, dystrybutorzy, przedsiębiorstwa przemysłowe, więksi odbiorcy, brokerzy i traderzy. Uczestnicy mają zapewnioną anonimowość, rozliczenie finansowe, zapewnienie dostawy mocy, poufność dostarczanych przez uczestników informacji i dostęp do oficjalnych informacji o rynku. prowadzone są transakcje na parkiecie natychmiastowym i terminowym. Handluje się kontraktami na energię/moc dla 24 godzin następnej doby, kontraktami futures i opcjami. Najdalszy zasięg kontraktów to okres 3 lat. Wprowadza się również kontrakty forward.
Beata Przybyłowicz
06.07.1999r. 00:00

Pomimo postępów w reformowaniu polskiego sektora energetycznego, dotychczas nie zostały wypracowane regulacje oraz utworzone instytucje umożliwiające działanie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. Aspekty związane z opracowywaniem docelowego modelu struktury polskiego sektora elektroenergetycznego są zagadnieniami bardzo skomplikowanymi. Dalsze opóźnienia w przygotowywaniu przyszłego kształtu polskiej elektroenergetyki mogą spowodować, że znajdzie się ona w stanie chaosu. Jednocześnie o tym, jak będzie wyglądał sektor za kilka lat przesądzą, nie decydenci krajowi, lecz reguły obowiązujące na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej. Ponadto kluczowe znaczenie dla zapewnienia końcowego sukcesu realizowanym procesom przekształceń własnościowych będzie miało powstanie konkurencyjnego rynku energii
elektrycznej.
Sławomir Horbaczewski, Janusz Nowak, Krzysztof Sobieraj
30.06.1999r. 00:00

Śp. mgr inż. Marek Zerka
W opracowaniu przedstawiono opis modelu rynku energii elektrycznej wdrażanego w Polsce, uwarunkowania i ocenę kierunków jego rozwoju oraz potencjalne efekty jego funkcjonowania w układzie przedmiotowym, tj. dotyczącym poszczególnych segmentów rynku. Cechami charakterystycznymi przemian wprowadzanych do sektorów elektroenergetyki są w szczególności dezintegracja pionowa dawnych przedsiębiorstw energetycznych, postępująca konsolidacja o charakterze poziomym, zastępowanie silnej ingerencji państwa mechanizmami rynkowymi, głęboka prywatyzacja przedsiębiorstw, zmiany w systemie regulacji oraz rozwój rynków fizycznych i finansowych oferujących nie tylko możliwości handlu energią elektryczną oraz usługami energetycznymi, ale również finansowymi narzędziami pochodnymi - na przykład kontraktami typu futures oraz opcjami.
02.02.1999r. 00:00

Zgodnie z dokumentami przyjętymi w lipcu 1998 roku przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów pt. 'Program oraz uwarunkowania prywatyzacji sektora energetycznego' i Harmonogram realizacji przedsięwzięć związanych z urynkowieniem cen energii elektrycznej' w przyszłym roku ma powstać w Polsce Giełda Energii Elektrycznej. Od czerwca 1999 roku nastąpi uruchomienie transakcji na rynku natychmiastowym, a od września 1999 roku na rynku terminowym.
Sławomir Horbaczewski, Janusz Nowak, Krzysztof Sobierajcire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE